kuraburi
kuraburi "คุระบุรี รีสอร์ท ยินดีต้อนรับ"
kuraburi
thai eng

คุระบุรี รีสอร์ทมีบริการตั๋วเรือ ไป-กลับ หมู่เกาะสุรินทร์

และโปรแกรมทัวร์หลากหลาย!! ตัวอย่างโปรแกรม

kuraburi
ไปเช้า <--> กลับเย็น
07.00 น. บริการ ชา/กาแฟ และขนมท้องถิ่นที่สำนักงาน
08.30 น. เรือออกจากท่าเรือคุระบุรี มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
09.45 น. เรือถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
10.00 น. ดำน้ำดูปะการัง บริเวณหินกอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มีบริการฟรี)
13.00 น. ดำน้ำดูปะการัง บริเวณอ่าวเต่า
14.30 น. เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวมอแกน
15.00 น. ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 

ทัวร์ 2 วัน 1 คืน >> วันที่ 1
07.00 น. บริการ ชา/กาแฟและขนมท้องถิ่นที่สำนักงาน
09.00 น. เรือออกจากท่าเรือคุระบุรีมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
11.00 น. ถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระเข้าที่พัก (เต้นท์)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ดำน้ำดูปะการัง บริเวณอ่าวแม่ยาย อ่าวผักกาด
18.00 น. กลับเข้าที่พักรับประทานอาหารเย็น
19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ดำน้ำดูปะการังที่บริเวณหินแพ อ่าวสิ้นคิด
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
15.00 น. ถึงท่าเรือคุระบุรี

* ราคาโปรแกรมทัวร์ รวมอาหารและที่พัก *

** ฟรีอุปกรณ์ดำน้ำ-ค่าธรรมเนียมอุทยาน-ประกันภัย **

*** รายการสถานที่และเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***

 

สำรองโปรแกรมท่องเที่ยว กรุณาโอนเงินมัดจำ 30% ผ่านธนาคารกรุงไทย

สาขาคุระบุรี ชื่อบัญชี นางสุจิรา รักษ์จันทร์

หมายเลขบัญชี 825-0-09908-7

กรุณาโทรสอบถามก่อนทำการโอนเงิน

 

คุระบุรี รีสอร์ท 221 หมู่ 1 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150

Kuraburi Reosrt 221 Moo.1 T.Kura A.Kuraburi Phang-Nga 82150

Tel : 081-7194775 , 091-0343326, 076-491051

E - mail : reservation@kuraburiresort.com

<